Média

Prague Shakuhachi Festival 2013

23.-27. Srpna 2013 se v prostorách Hudební a taneční fakulty AMU na Malostranském náměstí v Praze koná sedmý ročník největšího festivalu japonské a soudobé hudby v Evropě. Festivalu propůjčila jméno japonská bambusová flétna shakuhachi, která v Japonsku po staletí sloužila jako nástroj duchovní praxe. Nicméně její hudba inspirovala některé z největších západních skladatelů 20. století.

Festival pořádá sdružení 108Hz ve spolupráci s Hudební a taneční fakultou AMU, Česko-japonskou společností a European Shakuhachi Society za podpory Japan Foundation, Ministerstva kultury a Magistrátu hlavního města Prahy. Nad festivalem každoročně přebírá záštitu Japonská ambasáda v ČR a Nihon Sankyoku Kyokai. Prezidentem festivalu je český skladatel a etnomusikolog Vlastislav Matoušek.

Vedle šíření povědomí o nové japonské a tradiční hudbě je cílem festivalu zprostředkování spolupráce mezi umělci z různých oborů i kontinentů. Každým rokem prezentujeme několik světových premiér, uvádíme audiovizuální performance a seznamuje naše návštěvníky s aktuálním děním na poli sound a video artu.

Mezinárodní ohlas a dlouhodobá prestiž vynesla Praze zvláštní uznání v podobě úspěšné kandidatury na pořádání World Shakuhachi Festivalu v roce 2016. Jedná se o největší událost japonské hudby pořádané jednou za čtyři roky v některé ze světových metropolí.

Na PSF každoročně přijíždějí umělci a hudební vědci z celého světa, aby zde účinkovali, přednášeli a vyučovali hru na flétnu shakuhachi a další japonské tradiční nástroje. V minulém roce se festivalových kurzů zúčastnili návštěvníci z dvanácti zemí včetně Japonska. V roce 2012 Praha hostila na dvaadvacet umělců a přednášejících z Evropy, Japonska a USA.

Díky štědré podpoře nadace japonské vlády Japan Foundation, Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hlavního města Prahy se budou moci návštěvníci festivalu opět seznámit s významnými osobnostmi japonské a současné hudby.
Je nám velikou ctí, že naše pozvání přijal jeden z nejvýznamnějších současných japonských hráčů na shakuhachi Kifu Mitsuhashi, který má za sebou koncerty v těch nejprestižnějších světových síních; letos například koncertoval jako sólista po boku BBC Symphony Orchestra v londýnské Barbican Hall.
Dalšími hosty z Japonska budou zpěvačka Mika Kimula, hráč na biwu a koto Yuji Kikuo, shakuhachista Christopher Yohmei Blasdel.
Dalšími hosty budou skladatel Jim Franklin, hudební vědec ze Stockholmské univerzity a hráč na shakuhachi Gunnar Jinmei Linder, dánská etnomuzikoložka a hráčka na shakuhachi Kiku Day a další. Zvláštním hostem festivalu bude Pamelia Kurstin virtuózní hráčka na theremin (historicky první elektronický nástroj).

V průběhu sedmi let existence festivalu se jeho divácká základna výrazně rozšířila. Vedle nadšenců pro japonskou kulturu z Čech i Evropy festival navštěvují lidé zajímající se o aktuální kulturní dění a studenti uměleckých a humanitních oborů po boku hudebních gurmánů nadšených pro klasickou hudbu.
Návštěvníci si mohou vybrat ze stále se rozšiřující nabídky koncertů a doprovodných akcí. Kromě čtyř hlavních večerních koncertů festival v roce 2013 nabídne tři autorské odpolední koncerty a noční jam sessions. Hudební produkci doplní bezpočet veřejných přednášek a listening sessions, kde se budou moci návštěvníci seznámit s u nás zcela neznámými interprety a hudebními styly.

Chikurai from naha Jaja on Vimeo.