Konference

Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta, Ústav hudební vědy, Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze, Ústav teorie hudby, Prague Shakuhachi Festival, komuso.cz a Občanské sdružení 108Hz vyzývají k účasti na mezinárodním muzikologickém kolokviu

Shakuhachi: Tradition, Transmission, Future

 

Jedna z ikon japonských tradic – mysteriosní a legendami opředená bambusová flétna shakuhachi, již v minulém století překročila mnohé hranice. Hranice mezi minulostí a současností, mezi Východem a Západem, mezi různými kulturami a národy. Shakuhachi se stala globálním fenoménem a ve všech svých aspektech také předmětem skutečně mezinárodního vědeckého bádání.

Všechny tyto aspekty od kulturně-antropologických až po ty přísně musikologické jsou vítanou tématikou referátů i diskusních příspěvků pro uvedené kolokvium, jehož garantem je Ústav hudební vědy FF UK, a které proběhne jako součást Prague Shakuhachi Festival Praha 2013 ve dnech 23. až 27.8.2013 v prostorách Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění (Music and Dance Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague), Malostranské nám. 13, 118 01 Praha 1

Zájemce o aktivní účast prosíme do 31.7.2013 zaslat v elektronické podobě na adresu tajemníka kolokvia – BcA. Jakub Míšek  jkb.misek@gmail.com (v kopii také na adresu matousek@shakuhachi.cz):

1. Stručný abstrakt příspěvku (max. 1 normostrana)
2. Informace o autorovi (jméno, adresa, instituce, ve které působí a eventuálně aktuální foto)
3. Požadavky na nutné technické vybavení pro prezentaci (místnost je vybavena CD, DVD přehrávačem a data-projektorem)

Standardní délka presentace referátu je 20 minut, následujících 10 minut je rezervováno pro diskusi. Jazykem kolokvia je angličtina (v nezbytných případech organizátoři zajistí překlad z japonštiny).

Organizační výbor:

Doc.Mgr. Vlastislav Matoušek, Ph.D. matousek@shakuhachi.cz  (ÚHV FF UK a ÚTH HAMU)
BcA. Jakub Míšek  jkb.misek@gmail.com (ÚTH HAMU)